Driva trafikskola

Den som vill driva trafikskola, ska ansöka om det hos Transportstyrelsen. När Transportstyrelsen har lämnat tillstånd ska tillståndshavaren dessutom lämna de uppgifter som framgår av Vägverkets föreskrifter om trafikskolor (VVFS 2006:65).

Författningar som reglerar trafikskoleverksamhet är,

Till ansökan ska bifogas

  • bevis från Bolagsverket om att sökanden inte försatts i konkurs, (avser fysisk person), eller registreringsbevis från Bolagsverket, (avser juridisk person), bevisen får inte vara äldre än tre månader,
  • uppgifter som styrker att den lokal som ska användas vid undervisning är lämplig, exempelvis skiss och foto.

Företrädare

Företrädare är att jämställa med firmatecknare enligt registreringsbevis från Bolagsverket.

Prövningsavgift för ansökan

En prövningsavgift tas ut i samband med ansökan. Se aktuell avgift.

Behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Personuppgifter som lämnas kommer att registreras i Transportstyrelsens utbildarregister. Ändamålet med behandlingen är att samla och administrera personuppgifter för de personer som ges tillstånd att bedriva utbildning. Utbildarregistrets uppgifter ligger sedan till grund för Transportstyrelsens tillsynsverksamhet.

Här kan du ansöka om tillstånd att driva trafikskola.

Gå till tjänsten