Anordna kunskapsprov - moped klass II, snöskoter eller terränghjuling

Den som vill anordna kunskapsprov för förarbevis för moped klass II, snöskoter eller terränghjuling, ska ansöka om detta hos Transportstyrelsen.

Författningar som reglerar området är bland annat

Krav på provförrättare

Den eller de personer som ska förrätta kunskapsprov för förarbevis för moped klass II, snöskoter eller terränghjuling ska

 • ha körkort med behörighet AM, A1, A2, A eller B,
 • ha haft ett körkort med behörighet AM, A1, A2, A eller B under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren, och
 • kunna anses lämplig att förrätta prov med hänsyn till sina personliga förhållanden.

Den som ska registreras enbart som rapportör behöver inte uppfylla ovanstående krav.

Till ansökan ska bifogas

 • bevis* från Bolagsverket om att sökanden inte försatts i konkurs, (avser fysisk person), eller registreringsbevis* från Bolagsverket, (avser juridisk person), bevisen får inte vara äldre än 3 månader,
 • en version av de provfrågor som ska ingå i kunskapsprovet,
 • uppgifter som styrker att den lokal som ska användas vid kunskapsprov är lämplig, exempelvis skiss och foto.

* Bevis från Bolagsverket behöver inte bifogas om sökanden har annat giltigt tillstånd att bedriva förarutbildning som meddelats av Vägverket eller Transportstyrelsen.

Prövningsavgift för ansökan

En prövningsavgift tas ut i samband med ansökan. Se aktuell avgift.

Regler vid rapportering av genomförda kunskapsprov

 • Behörigheten till tjänsten är personlig.
 • Rapportering av genomförda kunskapsprov får göras endast om eleven avlagt föreskrivet kunskapsprov enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:80).
 • Rapportering ska ske i anslutning till kunskapsprovets genomförande.
 • Tjänsten du ansöker om kräver att du legitimerar dig elektroniskt. Detta gör du genom att skaffa en e-legitimation, till exempel bankID hos din bank, eller annat alternativ hos Posten eller Telia.
 • Anordnare av kunskapsprov ska omgående anmäla till Transportstyrelsen när anställningen upphör eller förändras för en person som har behörighet till tjänsten.
 • Anordnare av kunskapsprov eller uppgiftslämnare får inte lämna ut elevuppgifter som framkommit i samband med genomförda kunskapsprov.
 • Anordnare av kunskapsprov eller uppgiftslämnare får inte använda tjänsten på något annat sätt än vad som är avsett.

Återkallelse av behörigheten

Transportstyrelsen har rätt att återta behörigheten till tjänsten, om det kommer till kännedom att anordnare av kunskapsprov eller uppgiftslämnare inte följer reglerna ovan.

Vi registrerar för att kunna följa upp

Transportstyrelsen ansvarar för vägtrafikregistret och registrerar därför för varje utförd tjänst vad som utförts, av vem och vid vilken tidpunkt. Det är nödvändigt för att kunna följa upp att all användning av internettjänsten sker på rätt sätt.

Behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Personuppgifter som lämnas kommer att registreras i Transportstyrelsens utbildarregister. Ändamålet med behandlingen är att samla och administrera personuppgifter för de personer som ges tillstånd att anordna kunskapsprov. Utbildarregistrets uppgifter ligger sedan till grund för Transportstyrelsens tillsynsverksamhet.

Uppgifter lokal

Uppgifter som styrker lämpligheten av den lokal som ska användas vid kunskapsprovet, exempelvis skiss och foto.