Utbildare för AM - moped klass 1

Det här är en tjänst som ger utbildare möjlighet att rapportera godkända utbildningar. Tjänsten kan användas av de utbildare som ansökt och fått tillstånd av Transportstyrelsen att bli användare.

Du som redan är användare kan logga in i tjänsten genom att klicka på länken här nedanför.

Registrera utbildning för moped klass 1 (AM)  

Utbildning måste finnas registrerad hos Transportstyrelsen vid prov

Intyg om genomförd utbildning godtas ej längre vid förarprov utan utbildningen måste finnas registrerad hos Transportstyrelsen. Finns inte utbildningen registrerad vid provtillfället riskerar eleven att bli avvisad från provet.

Den som anordnar riskutbildning eller utbildning för AM ska rapportera till Transportstyrelsen när en elev har genomgått utbildningen. Rapporteringen ska ske genom elektronisk överföring i ett system som har godkänts av Transportstyrelsen och i enlighet med de anvisningar som styrelsen har bestämt.