Avgifter

Här hittar du information om Transportstyrelsens vanligaste avgifter inom körkortsområdet.

Förändring av avgift

Från och med den 1 januari 2018 är ansökningarna för körkortstillstånd (båda grupperna) och handledarskap avgiftsfria. Du behöver bara betala om du vill få prövningen påbörjad före det datumet.

Ansökan om körkortstillstånd 150 kr
Ansökan om körkortstillstånd efter återkallelse 500 kr
Ansökan om godkännande som handledare   50 kr

Ansökan om förlängning av körkort med högre behörighet (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE)

  • när den högre behörigheten slutar gälla under 2017
  • när den högre behörigheten slutar gälla under 2018 eller senare

 


315 kr
    0 kr

Ansökan om utbyte av utländskt körkort

150 kr

Tillverkning av körkort 150 kr
Tillverkning av körkort – körkort som hämtas ut på svensk ambassad eller konsulat 400 kr*  
Tillverkning av förarbevis för snöskoter och/eller terränghjuling 150 kr
Tillverkning av förarbevis för moped klass II 150 kr
Ansökan om dispens för traktorkort före fyllda 16 år 300 kr
Ansökan om dispens (enligt 8 kap. 9 § och 10 § körkortsförordningen 1998:980) 600 kr

* Om du hämtar ditt körkort på ett konsulat kan de ta ut en extra expeditionsavgift.

Betalning av Transportstyrelsens avgifter 

Du ska i första hand använda det förtryckta inbetalningskort som Transportstyrelsen skickar till dig. Ange alltid OCR-numret om du betalar via internetbank. Du behöver inte skicka in kvitto på betalningen.

Konton för inbetalning av avgifter för tillverkning av körkort och förarbevis:

Transportstyrelsens Bankgiro 5051-6913

Konton för inbetalning av övriga körkortsavgifter:

Transportstyrelsens Bankgiro 387-4468

Betalning från utlandet

Om du ska göra en inbetalning till Transportstyrelsen från utlandet, ska du använda nedanstående uppgifter. Det gäller alla körkortsavgifter.

Bankkonto 1281-011768 

BIC-kod (SWIFT): DABASESX
IBAN-nummer:  SE4712000000012810117683

Du måste ange OCR-nummer eller personnummer och bankens adress: 

Danske bank
SE-103 92 Stockholm
Sweden

Avgifter som ska betalas till Trafikverket

Avgifter för körkortsprov, yrkesförarprov och fotografering hittar du på Trafikverkets webbplats på sidan Avgifter - körkortsprov och yrkesförarprov.