Tider och belopp i Sundsvall

På Sundsvallsbron tas det ut en broavgift. Allt sker automatiskt när du kör förbi betalstationen vid bron och du får ett inbetalningskort i efterhand.

Beloppen som tas ut är:

  • 9 kronor per passage för personbil, lätt lastbil och buss
  • 20 kronor per passage för tunga lastbilar (totalvikt över 3,5 ton)

Utryckningsfordon, motorcyklar och mopeder, diplomatbilar, EG-mobilkranar samt bussar med en totalvikt av minst 14 ton betalar inte någon avgift.

Både svensk- och utlandsregistrerade fordon omfattas av broavgiften. Avgiften gäller per passage och tas ut hela dygnet, alla dagar under året.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!