Tekniska tjänster

En teknisk tjänst är en organisation eller ett organ som har godkänts som provningslaboratorium och som samtidigt har anmälts till EU respektive ECE för att genomföra provningar i samband med typgodkännanden.

Meddelande eller notifiering om teknisk tjänst

Ett typgodkännandeförfarande enligt EG-direktiven förutsätter att medlemsstaterna meddelar, det vill säga notifierar, Europeiska kommissionen och de övriga medlemsstaterna både om de tekniska tjänster som godkänts och om vilka testningsförfaranden dessa har godkänts för.  

Förteckningar över godkända tekniska tjänster  

Här hittar du en lista över de tekniska tjänster som olika EU-länder har meddelat
europa.eu

Här finns en förteckning över tekniska tjänster som utför tester i enlighet med ECE-reglementena (i slutet av dokumentet)
unece.org