Transportstyrelsens föreskrifter

Här hittar du en sammanställning av Transportstyrelsens föreskrifter som rör omregleringen av fordonsbesiktningen. Alla föreskrifterna trädde i kraft den 1 juli 2010.


2010:90 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för certifiering av besiktningstekniker

2010:89 Transportstyrelsens föreskrifter om åsättande av årsmodell 

2010:88 Transportstyrelsens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter inom fordonsområdet

2010:87 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning 

2010:86 Transportstyrelsens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter inom fordonsområdet

2010:85 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygande inspektion

2010:84 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning. Ändrad genom: 2011:40 och 2011:101.

2010:78 Föreskrifter om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorgan