Det är bara ackrediterade besiktningsföretag som får besikta fordon på den omreglerade marknaden. Ackrediteringen genomförs av kontrollmyndigheten Swedac.