Besiktningsföretagen har frihet att bestämma sina egna priser och utforma sitt utbud. Transportstyrelsen följer prisutvecklingen via sin marknadsövervakning och rapporterar till regeringen.