Målet är att besiktningarna fortsättningsvis ska hålla samma höga kvalitet som innan omregleringen.

Kvaliteten på besiktningen säkras genom flera komponenter:
- Regelverket som styr besiktningsverksamheten (där en del är krav på kvalitetssystem hos besiktningsföretagen).
- Swedac:s ackreditering och tillsyn utifrån regelverket. Ackrediteringen säkrar att företaget uppfyller krav på kompetens hos tekniker, kvalitetssystem, utrustning, ekonomisk förmåga m.m.
- Transportstyrelsens övergripande marknadstillsyn av att regelverket för kontroll-, registrerings-, lämplighets- och mopedbesiktning fått avsedda effekter.

Tillsammans skapar detta ett system som borgar för att kvaliteten hålls på en fortsatt hög nivå.