Det finns ett villkor om utbud i ackrediteringsbeslutet som avser att säkerställa ett visst minimiutbud i ett län. Villkoret innebär att besiktningsföretaget måste kunna erbjuda sina kunder alla fyra olika besiktningsformerna (kontrollbesiktning, registreringsbesiktning, lämplighetsbesiktning och mopedbesiktning) för den eller de kategorier av fordon de är ackrediterade för inom det län där de verkar.

Transportstyrelsen följer hur tillgängligheten för de olika typerna av besiktning utvecklas, i form av geografisk tillgänglighet och öppettider. Utvecklingen rapporteras till regeringen.