Om kvaliteten sjunker över hela marknaden analyserar Transportstyrelsen orsakerna till det och föreslår åtgärder till regeringen. Om misstanke finns om kvalitetsbrister hos ett enskilt besiktningsföretag kommer detta att rapporteras till Swedac.