Information om besiktning med anledning av covid-19-pandemin

Mot bakgrund av pågående covid-19-pandemi gör Transportstyrelsen det möjligt för svenska fordon som befinner sig i EU/EES-länderna att skjuta fram besiktning av sina fordon i två månader. Detta eftersom många länder har infört reseförbud och det gör det svårt att ta sig till Sverige för besiktningen.

Transportstyrelsen kan besluta om undantag från krav om löpande kontroll av svenska fordon som befinner sig i EU/EES-länderna, men myndigheten saknar i nuläget mandat att besluta om undantag för andra grupper.

Transportstyrelsen arbetar just nu med en framställan till regeringen för att få bemyndigande att fatta beslut om ytterligare undantag eller dispenser. Samtidigt är det ur trafiksäkerhets- och miljösynpunkt bra att fordon besiktas. Därför är det viktigt att eventuella beslut står i proportion till det behov som uppstått med anledning av coronapandemin.

Transportstyrelsen har en tät dialog med besiktningsbranschen. Besiktningsbranschen har skapat nya rutiner gällande coronapandemin för att på bästa sätt begränsa smittspridning. Känner du oro gällande besöket, vänd dig till ditt besiktningsföretag för information om rådande rutiner.

Transportstyrelsen fortsätter att följa utvecklingen och uppdaterar informationen löpande.

Kontakta oss

Mejla oss din fordonsfråga
Ring oss

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!