A-traktor

2015-04-24 A-traktors barlastflak

Ärendet syftar till att klarlägga Transportstyrelsens praxis när det gäller ett fordons barlastflak vid ombyggnad från personbil till A-traktor.

Besiktningsorganet har underkänt fordonet vid en registreringsbesiktning bl.a. på att barlastflaket har otillräcklig storlek enligt VVFS 2003:19 4 kap. § 39.

2016-05-04 A-traktors karosseri, barlastflak samt viktfördelning och axelbelastning.

Ärendet syftar till att klarlägga Transportstyrelsens praxis när det gäller ett fordons ombyggnad från personbil till A-traktor.