Fordonsskatteavier har inte skickats ut

Detta fel är nu avhjälpt. Läs mer

Vi byter från gammal till ny teknik i vägtrafikregistret. Det innebär att det förekommer störningar på fordonsskatteområdet.

Vi har nu konstaterat att fordonsskatteavier inte skickats ut som vanligt för vissa bilar. Det gäller fordonsskatter som skulle ha skickats ut i samband med att bilen STÄLLTS PÅ och om påställningen gjorts MELLAN den 2 september och den 13 oktober.

Du påverkas om du gjort en sådan påställning i det fall din bil är en:

  • husbil som har eller som har haft malusskatt
  • helt ny bil (med malusskatt)
  • personbil, lätt lastbil eller lätt buss där malus har upphört eller upphör inom 365 dagar.

Om fordonsskatten har förfallit till betalning och inte är betald har bilen användningsförbud. Det betyder att den inte får användas förrän skatten är betald.

Så här gör du för att kontrollera om du är berörd

Vi kommer informera alla berörda via brev, men vill du snabbt kontrollera om du är berörd kan du göra det via vår e-tjänst Fordonets skulder. Om det finns en obetald  förfallen fordonsskatt på fordonet så framgår det där. För att du ska få använda fordonet måste fordonsskatten betalas. Uppgift om OCR-nummer och bankgiro finns också i tjänsten. Använd dessa vid betalning.

Det går också att kontrollera om ett fordon har användningsförbud via e-tjänsten Sök fordonsuppgifter. Den e-tjänsten kräver inte inloggning. 

Vi beklagar det inträffade. Felet är avhjälpt och åtgärdsarbete pågår.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!