Prisändring 1 juli 2022

2022-03-31

Transportstyrelsen höjer priserna för vissa tjänster den 1 juli 2022.

Myndigheten ska ta ut avgifter som innebär full kostnadstäckning.

Prisjusteringen gäller följande tjänster:

  • Administrativ kostnad (BARSTA)
  • Grunduttag för försäkringsbevis
  • Besiktningsuppgifter veckovis leverans
  • Besiktningsuppgifter månadsvis leverans
  • Grunduttag för Standardiserade informationspaket (Ett fritt uttag/år ingår)
  • Grunduttag för Informationspaket fordonsbestånd (Ett fritt uttag/år ingår)
  • Parkerings- och passagetjänster
  • Grundavgift för tilläggstjänsten Adressurval

Specifik information om Informationspaket fordonsbestånd

Vad gäller prisjusteringen för grunduttag i tjänsten Informationspaket fordonsbestånd så kommer en avtalsändring att skickas ut till samtliga kunder. Ändringen kommer inte att behöva undertecknas av varken er som kund eller Transportstyrelsen.

Enligt avtalet äger ni som kund rätten att säga upp avtalet från och med datumet för prisjusteringens ikraftträdande, varför myndigheten inte kommer att kräva in något undertecknande.

Vi har som målsättning att nå ut med uppdaterade avtal för tjänsten Informationspaket fordonsbestånd till samtliga kunder under april månad 2022.

Övriga tjänster

Justerade prislistor har publicerats på intressentsidorna för de övriga tjänsterna den 31 mars 2022.

Vid eventuella frågor ber vi er att kontakta oss via e-post på kundansvarigTRA@transportstyrelsen.se

Till toppen