Förändrad information och hantering av registreringsbevis vid kreditköp/inlösen av kredit

2022-02-11

Transportstyrelsen kommer förändra informationen på registreringsbevis för fordon vid kreditköp.
Uppgift om kreditköp med förbehåll om återtaganderätt som finns på både del 1 och del 2 av registreringsbevisen kommer inte framgå av nya registreringsbevis.

Det kommer istället att införas en ny informationstext på registreringsbeviset del 2 som lyder:
"Uppgift om eventuellt kreditköp framgår inte på detta registreringsbevis. Aktuella uppgifter om fordonet finns i vår e-tjänst Fordonsuppgifter, på transportstyrelsen.se"
När en uppgift om kreditköp registreras eller tas bort för ett fordon kommer inget nytt registreringsbevis skickas ut till fordonsägaren.
Preliminärt datum för förändringen är april 2022, vi återkommer så snart datumet är fastställt.

Till toppen