Redogörelse för gårdagens störningar

2023-08-29

Här kommer en sammanfattning över de åtgärder som gjordes efter störningarna i våra tjänster och system.

Efter ett servicefönster söndag 27 augusti uppstod problem när man uppdaterade ett system. Detta medförde stora störningar på flera av våra externa tjänster. Även interna system påverkades. Efter omstart av servrar specifikt mot kund var allt återställt kl. 19:20.

Måndag 28 augusti rapporterades flertalet incidenter till vår Incident Manager (IM).

Dessa kunde hävas efter omstarter av servrar så beslut togs om att göra kontrollerade omstarter av alla servrar.

Efter dessa omstarter avhjälptes felen som uppstått i alla system förutom VTR. Alla tekniker samlades till ett ytterligare felsökningsmöte kl 13:00.

Mellan 13:00-17:00 pågick felsökning specifikt för VTR och man kunde konstatera att en uppdatering ställt till det på en av komponenterna.

När vidtagna åtgärder gjordes såg vi att all trafik återgick till normal funktionalitet kl 16:49

Framöver kommer ett problemarbete påbörjas och en grundligare rapport tas fram.

Vi beklagar det inträffade.