Nya besiktningsregler börjar gälla den 20 maj 2018

2017-05-22

Nästa år börjar nya besiktningsregler gälla. Den största förändringen är att de fasta besiktningsperioderna, som baseras på sista siffran i registreringsnumret, slopas.

Regeländringarna är en anpassning till gällande EU-lagstiftning. Det här blir nytt:

  • De fasta besiktningsperioderna, som baseras på sista siffran i registreringsnumret, slopas.
  • Krav på besiktning införs för A-traktor och traktor B.
  • Istället för årsmodell ska fordonsår användas när hobbyfordon och veteranfordon undantas från kravet på besiktning.
  • Besiktningsbefrielse för personbilar, lastbilar, bussar och släpvagnar som dras av dessa (oavsett totalvikt) som är äldre än 50 år. För motorcyklar gäller 40 år.  
  • Tävlingsfordon med orange tävlingsregistreringsskylt, av fordonsslagen motorcykel och personbil, undantas från kravet på besiktning.
  • Vissa amatörbyggda fordon måste genomgå en registreringsbesiktning innan de kan undantas från kravet på besiktning.

Lagstiftningen träder ikraft den 20 maj 2017, men de nya reglerna ska börja tillämpas först från den 20 maj 2018.

I dagsläget är inga övergångsregler beslutade, vi kommer att informera om det om ett sådant beslut fattas.

Vi kan heller inte besvara frågor om hur enskilda fordon påverkas av de nya reglerna, först måste vi anpassa våra it-system och det är ett arbete som vi påbörjar nu. Men vi kommer att kunna informera om det, i god tid innan de nya reglerna träder ikraft.

Mer information

transportstyrelsen.se/fordonsbesiktning kan du läsa mer om de nya reglerna.