Förändrad information och hantering av registreringsbevis vid kreditköp/inlösen av kredit

2022-04-13

Transportstyrelsen har förändrat informationen på registreringsbevis för fordon vid kreditköp.

Transportstyrelsen har förändrat informationen på registreringsbevis för fordon vid kreditköp.
Uppgift om kreditköp med förbehåll om återtaganderätt som finns på både del 1 och del 2 av registreringsbevisen framgår inte av nya registreringsbevis.
Det finns istället en informationstext på registreringsbeviset del 2 som lyder:
"Uppgift om eventuellt kreditköp framgår inte på detta registreringsbevis. Aktuella uppgifter om fordonet finns i vår e-tjänst Fordonsuppgifter, på transportstyrelsen.se"
När en uppgift om kreditköp registreras eller tas bort för ett fordon kommer inget nytt registreringsbevis skickas ut till fordonsägaren.
Denna förändring började gälla 10 april 2022.

Till toppen