Tillverkning och och test av koldioxidutsläpp

Husbilar är oftast tillverkade i flera steg där varje tillverkare typgodkänner sin del i tillverkningen. Den färdigbyggda husbilen är så kallat etappvis godkänd.

Tillverkaren av grundfordonet har krav på sig att testa koldioxidutsläpp om fordonets vikt i körklart skick ryms inom regelverk som omfattar test av koldioxidutsläpp. På den tillverkare som gör påbyggnationen ställs däremot inget krav att testa koldioxidutsläpp.

Grundfordonet kan många gånger endast bestå av ett chassi och motor, som testerna för koldioxidutsläpp utförs på. Grundfordonet kan därefter användas för olika påbyggnationer. Exempelvis kan det färdiga fordonet bli en lastbil med flak eller en husbil och därmed skilja sig väsentligt i utförande från grundfordonet.

CoC-intyg - ett underlag för registrering

Varje fordon som ska registreras måste ha ett CoC-intyg, (Certificate of conformity), intyg om överensstämmelse, som innehåller fordonets tekniska uppgifter och som används som underlag vid registrering av fordonet i vägtrafikregistret.

Tillverkaren i varje steg framställer ett CoC-intyg för de uppgifter som ingår i deras del av tillverkningen. Ett fordon som är godkänt i flera steg har alltså flera CoC-intyg. Om grundfordonet är en lätt lastbil som efter påbyggnation blivit en husbil, innehåller grundfordonets CoC-intyg uppgift om koldioxidutsläpp. Om grundfordonet i stället är en tung lastbil som efter påbyggnation blivit en husbil, innehåller inte grundfordonets CoC-intyg någon uppgift om koldioxidutsläpp.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!