EDI

EDI gör det möjligt för oss att skicka skatteavier elektroniskt till företag. Tekniken är ett led i att förenkla hanteringen både för oss som avsändare och för våra mottagare.

Ansökan

Du kan göra en ansökan om EDI till fordonsskatt eller göra en ansökan om EDI till trängselskatt.

Om du har frågor kan du kontakta oss via e-post på kundtjanst-EDI@transportstyrelsen.se. Du kan också ringa vår kundtjänst för fordonsfrågor på 0771-14 15 16. Om det gäller EDI för trängselskatt ringer du istället 0771-29 29 29.

Vad är EDI?

EDI, electronic data interchange, är ett alternativ till pappersavier. Hanteringen blir elektronisk hela vägen – från oss, genom Itellas fakturaväxel och till de företag som anmält sig till EDI.

Vid tillfälliga skattedebiteringar (som fordonsskattehöjning, påställningar, påminnelser eller skyltavgifter) kommer vi att skicka ut pappersavier. 

Samarbete med OpusCapita

EDI-lösningen är ett samarbete med OpusCapita som är vår VAN-leverantör och agerar fakturaväxel.

Svefaktura som filformat

Vi använder Svefaktura som standardformat för den elektroniska avin. Svefaktura är en standard för enkel elektronisk utväxling av fakturor och används av alla statliga myndigheter.