Kontaktuppgifter i samband med din fordonsimport

Här har vi samlat telefonnummer och länkar som du kan behöva i samband med din fordonsimport, registrering och ursprungskontroll.

Transportstyrelsen, kundtjänst för fordonsfrågor

Ställ frågor om fordonsimport och ursprungskontroll samt frågor om registrering av fordon, fordonsskatt och registreringsskyltar.

Kundtjänst för fordonsfrågor

Transportstyrelsens växel

Ställ frågor om utrustning, trafiksäkerhet samt avgasrening och miljö.

Transportstyrelsens växel

När Transportstyrelsen inte har svaret...

Swedac

Frågor om vilka ackrediterade besiktningsorgan som finns i Sverige och deras kontaktuppgifter. Swedacs webbplats

Skatteverket

Frågor om mervärdesskatt vid köp av nya fordon från ett EU-land. Skatteverkets webbplats

Tullverket

Frågor om tull och avgifter vid import från land utanför EU och från EES-land. Tullverkets webbplats

Sveriges Fordonsbyggares Riksorganisation (SFRO)

Information om egentillverkning av fordon. SFRO:s webbplats

Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF)

Information om historiska fordon och motorhistorik. MHRF:s webbplats

Försvarsmaktens militära fordonsregister (Mifor)

Om du har frågor eller vill beställa ett utdrag kan du ringa till Försvarsmaktens växel på telefonnummer 08 - 788 75 00 eller skicka e-post till mifor-fmlog@mil.se.