Om du ska sälja ett fordon till person eller företag i utlandet ska fordonet anmälas avregistrerat på grund av export. Köparen kan även ansöka om tillfällig registrering i samband med detta.

För att fordonet ska kunna avregistreras på grund av export, ska säljaren sända in följande till Transportstyrelsen:

  1. Anmälan om avregistrering på grund av export
  2. en handling som klart visar att fordonet har förts ut ur Sverige
  3. fordonets registreringsskyltar. 

Registreringsbeviset

Anmälan om avregistrering på grund av export ska göras på del 2 av fordonets senast utfärdade registreringsbevis eller på blanketten ”Anmälan om avregistrering vid export av svenskregistrerat fordon inom EU/EES”. Vid export till ett land utanför EU/EES måste anmälan göras på registreringsbeviset.
 
På del 2 av fordonets registreringsbevis ska du som säljare markera att fordonet avregistreras på grund av export och skriva under som nuvarande ägare. Det finns inget krav på att köparen ska underteckna eller namnges, eftersom ingen registrering av ägarbytet kommer att ske.

Många länder kräver att få både del 1 och del 2 av registreringsbeviset för registreringen. Tänk på att det därför kan vara bra att lämna båda delarna av registreringsbeviset till köparen. Säljaren kan kontrollera om ett nytt registreringsbevis har utfärdats eller inte genom att kontakta Transportstyrelsen.

Komplettera ansökan

Transportstyrelsen behöver en handling som klart visar att fordonet har förts ut ur Sverige. Det kan till exempel vara något av följande:

  • en kopia av ett registreringsbevis som utfärdats i mottagarlandet då fordonet registrerats där
  • en skriftlig bekräftelse från mottagarlandets registreringsmyndighet på att fordonet är registrerat där
  • en kopia på tullhandling som klart visar att fordonet har förtullats 
  • ett intyg från en yrkesmässig transportör som visar att fordonet förts ut ur landet till ett annat namngivet land.

Du ska även skicka in fordonets samtliga registreringsskyltar. När alla 3 sakerna har kommit in till Transportstyrelsen avregistreras fordonet. Om någon av dem saknas, kommer fordonet inte att avregistreras utan stå kvar i det svenska vägtrafikregistret med säljaren som fortsatt registrerad ägare tills kraven är uppfyllda.

Säljaren är den som ansvarar för att ovanstående 3 delarna blir insända till Transportstyrelsen. Observera att man både måste betala fordonsskatt och ha en trafikförsäkring för fordonet, om det inte är avställt.