Vad säger lagen?

Titta på vägen när du kör

Den 1 december 2013 ändrades lagen. Enligt den får du som förare inte använda exempelvis mobiltelefon eller gps på ett sätt som gör dig ouppmärksam och farlig i trafiken. Ouppmärksam är du t.ex om du skriver sms eller besöker Facebook, Instagram eller Twitter när du kör. Tänk på att lagen är till för att skydda dig och andra i din omgivning.

Du kan förlora körkortet

Om du bryter mot lagen kan du få böter och bli av med körkortet. Har du nyligen tagit ditt körkort kan du behöva göra om uppkörningen.

Lagtexten

I lagen står det : "Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet."
4 kap. 10 e § Trafikförordningen (1998:1276)

Stanna om du behöver svara

Om du är i en komplicerad trafiksituation, till exempel i en omkörning eller tät trafik, vänta då med att svara tills trafiken har lättat. Surfa inte på internet eller sms:a, förrän bilen står stilla.

Vem gäller lagen?

Lagen gäller dig som kör till exempel: moped klass I, moped klass II, traktor, terrängmotorfordon, motorcykel, personbil, taxi, buss, lätt lastbil, tung lastbil.

Relaterad information