Registrering av passagerare

Samtliga passagerare ombord på ett passagerarfartyg (fler än tolv passagerare) ska räknas före fartygets avgång. För längre resor ska även vissa personuppgifter registreras.

Samtliga passagerare ombord på ett passagerarfartyg ska räknas före fartygets avgång. Uppgifter om antal passagerare som finns ombord på ett fartyg ska lämnas till fartygets landorganisation samt fartygets befälhavare.

För resor mer än 20 nautiskt mil, motsvarande 37 km ska dessutom följande uppgifter registreras:

  • Namn (förnamn, efternamn och initialer)
  • Kön (enligt Skatteverkets folkbokföringsdatabas)
  • Ålder, födelseår eller åldersgrupp
  • Nationalitet

Syftet med registrering av dessa uppgifter är för att underlätta sjöräddning och effektivisera hanteringen vid efterverkningarna av en eventuell olycka, t.ex. för att identifiera de inblandade personerna, ge klarare upplysningar om dithörande rättsliga frågor och bidra till en mer ändamålsenlig läkarvård för de som räddats.

Uppgifterna ska bevaras till dess att fartyget har anlänt till ankomsthamnen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!