Specialbehörigheterna för tjänstgöring på tankfartyg har genomgått en omfattande förändring. Genom revisionen för STCW Manila finns det inte längre utrymme för olika specialbehörigheter för däcks- och maskinbefäl. Man kan inte heller erhålla en behörighet för både olje- och kemikalielasthantering.

En sjöman som vill erhålla en ny specialbehörighet för olje-, kemikalie- eller gaslasthantering i enlighet med STCW Manila behöver:

  • certifikat för olje-, kemikalie- eller gaslasthantering
  • kursintyg om genomgången godkänd utbildning
  • en brandskyddsutbildning som inte är äldre än fem år
  • minst tre månaders tjänstgöring på den fartygstyp specialbehörigheten avses bli gällande för.

Kravet vid förnyelse har ändrats från 12 till tre månaders tjänstgöring, där tjänstgöringen ska ha omfattat lasthantering med den last specialbehörigheten avses bli gällande för.