När det gäller ROC och GOC har innehållet i utbildningarna inte ändrats enligt STCW Manila. Specialbehörigheterna för ROC och GOC kan förnyas med tolv månader sjötid de senaste fem åren eller med tre månaders tjänstgöring under giltighetstidens sista sex månader. Tjänstgöringen ska vara genomförd i en befattning där den aktuella behörigheten krävts.