För att få behörighet som lättmatros i enlighet med STCW Manila ska sjömannen antingen ha den tjänstgöringsbakgrund som krävs eller så kan sjömannen genomföra en utbildning.

Tjänstgöring som ger behörigheten lättmatros

För att erhålla en behörighet som lättmatros i enlighet med STCW Manila ska sjömannen ha minst sex månaders däcktjänstgöring. Denna tjänstgöring ska ha bestått i arbetsuppgifter som har samband med vakthållning på bryggan. Tjänstgöringen ska även ha övervakats av en handledare som för uppgiften har relevanta och nödvändiga kunskaper.

Utbilda dig till lättmatros

Har sjömannen inte rätt tjänstgöringsbakgrund kan sjömannen få behörigheten lättmatros enligt STCW Manila genom att utbilda sig. Sjömannen ska då genomföra en av Transportstyrelsen godkänd treårig gymnasial utbildning med inriktning mot sjöfart. I utbildningen ska sjömannen minst ha godkänt resultat i kurserna däcktjänst 1, el- och verkstadsteknik och grundläggande säkerhetsutbildning. Sjömannen ska även ha genomgått 60 dagars arbetsplatsförlagt lärande och 100 timmars lärarledd undervisning på övningsfartyg.

Konvertering till STCW-Manila

Du som har en behörighet som lättmatros i dag kan konvertera denna till en behörighet i enlighet med STCW Manila. Då krävs att du vid ansökan kan uppvisa ett giltigt svenskt läkarintyg enligt STCW-Manila, där det framgår att du uppfyller aktuella syn- och hörselkraven för befattningen.