Behörigheten fartygselektriker har fått nya utbildnings- och praktikkrav. Den kan alltså inte förknippas med den fartygselektrikerbehörighet som funnits tidigare. Här finns information om vad som krävs för att erhålla behörighet som fartygselektriker enligt STCW Manila.

Tjänstgöring som ger behörigheten fartygselektriker

Sjömannen ska minst ha 12 månaders maskintjänstgöring. Denna tjänstgöring ska ha bestått i arbetsuppgifter som motsvaras av tjänstgöring i elektrisk verkstad. Tjänstgöringen ska även ha övervakats av en handledare som för uppgiften har relevanta och nödvändiga kunskaper.

Utbilda dig till fartygselektriker

En sjöman som vill utbilda dig till fartygselektriker ska gå en av Transportstyrelsen godkänd utbildning samt tjänstgöra minst sex månader i fartygets maskinavdelning.

Få behörigheten genom rätt kvalifikationer

En sjöman som innehar de kvalifikationer som Transportstyrelsen bedömer som likvärdiga med de som erhålls genom godkänd utbildning, samt har minst tre månaders maskintjänstgöring, kan bli behörig genom att visa dessa.

Konvertering till STCW-Manila

För behörighet som fartygselektriker krävs att man före den 1 januari 2012 tjänstgjort som fartygselektriker i minst 12 månader den senaste femårsperioden och uppfyller relevanta utbildningskrav enligt STCW -koden, sektion A-III/7.

För att erhålla behörigheten fartygseltekniker enligt övergångsbestämmelsen behöver du följa dessa instruktioner.