Specialbehörigheterna för farligt gods kan förnyas om sökanden kan uppvisa tre månaders tjänstgöring i en befattning där specialbehörigheten krävts. Utbildningsinnehållet för denna specialbehörighet är oförändrat.