För att få behörighet matros i enlighet med STCW Manila ska sjömannen antingen ha den tjänstgöringsbakgrund som krävs, eller genomföra en utbildning.

Tjänstgöring som ger behörigheten matros

För att erhålla en behörighet som matros i enlighet med STCW Manila ska sjömannen inneha lättmatrosbehörighet och efter detta ha genomfört minst 18 månaders däcktjänstgöring.

Utbilda dig till matros

Har sjömannen inte rätt tjänstgöringsbakgrund kan behörigheten matros erhållas genom att utbildning. Då ska en treårig gymnasial utbildning med inriktning mot sjöfart som är godkänd av Transportstyrelsen genomföras. Efter erhållande av lättmatrosbehörigheten ska sjömannen kunna uppvisa godkänt resultat i kurserna däcktjänst 2, lasthantering och passagerarsäkerhet och säkerhet och miljö. Sjömannen måste även kunna uppvisa minst 12 månaders däcktjänstgöring som lättmatros.

Konvertering till STCW-Manila

För behörigheterna matros och motorman krävs ett års tjänstgöring i relevant befattning under den senaste femårsperioden före den 1 januari 2012.

Om kraven för denna övergångsregel inte kan uppfyllas går det att söka ut behörigheterna mot bakgrund av kraven för en förstagångsbehörighet i enlighet med förordning (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal.