Däcksbefäl

Här finns information om hur du som har en fartygsbefälsbehörighet kan förnya den till en behörighet som är i enlighet med STCW-Manila. En sådan krävs för att få tjänstgöra som fartygsbefäl efter 31 december 2016 (STCW Manila).

För den som redan har en giltig behörighet, enligt tidigare gällande författning, som sjökapten eller fartygsbefäl klass II-VII krävs följande för att byta ut sitt behörighetsbevis i enlighet med STCW Manila:

Läs mer om behörigheter, specialbehörigheter och certifikat på Behörighetsguiden.

Läkarintyg

Ett giltigt svenskt läkarintyg som uppfyller kraven enligt STCW-Manila där det framgår att sjömannen uppfyller de för befattningen aktuella syn- och hörselkraven.

Tjänstgöring

Ett års tjänstgöring som fartygsbefäl under de senaste fem åren, alternativt tre månaders tjänstgöring som fartygsbefäl under de senaste sex månaderna. Tjänstgöringen ska ha fullgjorts på fartyg i yrkesmässig trafik med en bruttodräktighet om minst 20.

I det fall tjänstgöringskravet inte uppfylls krävs genomgången behörighetsförlängande utbildning som inte är äldre än ett år. Detta förutsätter att den nuvarande behörigheten inte är förnyad mot bakgrund av en behörighetsförlängande utbildning.

ECDIS

För erhållande av rättigheter på ECDIS godkända fartyg krävs intyg om godkänd ECDIS utbildning.

Den som inte genomgått en godkänd ECDIS utbildning kommer att få en begränsning i sitt behörighetsbevis som lyder "Från 2017-01-01 är behörighetsbeviset inte giltigt för tjänstgöring på fartyg utrustade med ECDIS".

Utbyte av behörighetsbevis efter 31 december 2016?

Den sjöman som förnyar efter den 31 december 2016 i enlighet med tidigare författning, måste uppfylla förnyelsekraven enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal.

För de som har en behörighet som fartygsbefäl klass VII eller högre krävs dessutom att sjömannen vid ansökan om behörigheten uppvisar giltigt certifikat, för:

  • Grundläggande säkerhetsutbildning (Basic safety)
  • Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
  • Avancerad brand
  • Grundläggande sjukvård 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!