Certifikat

I och med STCW Manila har det skett vissa förändringar.

Det har skapats några nya certifikat. Ett antal certifikat har fått en begränsad giltighetstid om fem år, därefter måste de förnyas.

Läs mer om hur du får ett certifikat och hur du som redan har ett ska göra för att få ett som är utfärdat i enlighet med STCW-Manila.

För tjänstgöring till sjöss efter den 31 december 2016 måste man ha ett certifikat som är utfärdat enligt STCW-Manila.

När du gått en fortbildningskurs så måste du söka om certifikatet inom 1 år från det datum som står angivet på kursbeviset.

Läs mer om behörigheter, specialbehörigheter och certifikat på Behörighetsguiden.

Klicka på det certifikat du är intresserad av

Utbildningens innehåll har ändrats.

Certifikatets giltighetstid har begränsats till fem år.

Om ditt certifikat är äldre än 5 år, eller är utfärdat på gult behörighetspapper måste du genomgå en godkänd fortbildningskurs och ansöka om ett nytt certifikat.

För att kunna gå en fortbildningskurs krävs tidigare certifikat alternativt påteckning på behörighetsbeviset (regel VI/1). Dessutom krävs minst tre månaders relevant sjötjänstgöring under de senaste fem åren.

För övriga krävs en ny genomgången grundkurs, inte äldre än fem år.

Utbildningens innehåll har inte ändrats.

Certifikatets giltighetstid har begränsats till fem år.

Om ditt certifikat är utfärdat med stöd av STCW-95 och är äldre än 5 år, eller är utfärdat på gult behörighetspapper måste du genomgå en godkänd fortbildningskurs och ansöka om ett nytt certifikat. Alternativt kan du ansöka om certifikatet mot bakgrund av förstagångskravet, d.v.s. 12 månaders tjänstgöring till sjöss och aktivt deltagit i handhavandet av fartygets livräddningsutrustning, men observera att detta alternativ endast gäller förnyelse från ett certifikat utfärdat på gult papper (STCW-95) till ett certifikat utfärdat på blått papper (STCW-Manila).

För att kunna gå en fortbildningskurs krävs tidigare certifikat, alternativt behörighet som fartygsbefäl klass VII – Sjökapten samt maskinbefäl klass VII – Sjöingenjör. Dessutom krävs minst tre månaders relevant sjötjänstgöring under de senaste fem åren.

För övriga krävs en ny genomgången grundkurs, inte äldre än fem år.

Utbildningens innehåll har ändrats.

Certifikatets giltighetstid har begränsats till fem år.

Om ditt certifikat är äldre än 5 år, eller är utfärdat på gult behörighetspapper måste du genomgå en godkänd fortbildningskurs och ansöka om ett nytt certifikat.

För att kunna gå en fortbildningskurs krävs tidigare certifikat. Dessutom krävs minst tre månaders relevant sjötjänstgöring under de senaste fem åren.

För övriga krävs en ny genomgången grundkurs, inte äldre än fem år.

Utbildningens innehåll har inte ändrats.

Certifikatets giltighetstid har begränsats till fem år.

Om ditt certifikat är äldre än 5 år, eller är utfärdat på gult behörighetspapper måste du genomgå en godkänd fortbildningskurs och ansöka om ett nytt certifikat.

För att kunna gå en fortbildningskurs krävs tidigare certifikat, alternativt behörighet som fartygsbefäl klass VII – Sjökapten samt maskinbefäl klass VII – Sjöingenjör. Dessutom krävs minst tre månaders relevant sjötjänstgöring under de senaste fem åren.

För övriga krävs en ny genomgången grundkurs, inte äldre än fem år

Denna utbildning har inte ändrats.

Den som har ett giltigt certifikat i enlighet med tidigare gällande författning för grundläggande sjukvårdsutbildning eller behörighet som fartygsbefäl klass VII – Sjökapten samt maskinbefäl klass VII – Sjöingenjör kan söka ut ett certifikat i enlighet med STCW Manila hos Transportstyrelsen.

Om du har ett tidigare certifikat eller ett behörighetsbevis där detta certifikat ingått måste ett nytt certifikat utfärdas för att vara giltigt efter den 31 december 2016.

Denna utbildning har inte ändrats i innehåll genom STCW-konventionen.

Certifikatet har en giltighet på fem år.

För att vara sjukvårdare ombord behöver du ett certifikat som är i enlighet med STCW Manila.

Om ditt certifikat är äldre än 5 år, eller är utfärdat på gult behörighetspapper, måste du genomgå en godkänd kurs och ansöka om ett nytt certifikat.

Det här är ett nytt certifikat i och med STCW-Manila.

För att erhålla detta certifikat krävs att du uppfyller kraven för ett förstagångscertifikat enligt förordning (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal.

Det här är ett nytt certifikat i och med STCW-Manila.

För att erhålla detta certifikat krävs att du uppfyller kraven för ett förstagångscertifikat enligt förordning (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal.

Utbildningens innehåll har inte ändrats.

Den som har ett giltigt certifikat i enlighet med tidigare gällande författning för snabba fartyg kan byta ut detta till ett certifikat i enlighet med STCW Manila efter ansökan hos Transportstyrelsen.

Den som har ett behörighetsbevis utfärdat på gult behörighetspapper måste byta ut det mot ett blått för att det ska vara giltigt efter den 31 december 2016.

Utbildningens innehåll har inte ändrats.

Den som har ett giltigt certifikat i enlighet med tidigare gällande författning för skyddsansvarig ombord kan byta ut detta till ett certifikat i enlighet med STCW Manila efter ansökan hos Transportstyrelsen.

Den som har ett behörighetsbevis utfärdat på gult behörighetspapper måste byta ut det mot ett blått för att det ska vara giltigt efter den 31 december 2016.

Det här är ett nytt certifikat i och med STCW-Manila.

Certifikatet erhålls mot bakgrund av godkänd utbildning eller enligt övergångsbestämmelse i förordning (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal.

Vad innebär kravet på sjöfartsskyddscertifikat?

Den 1 januari 2014 trädde nya bestämmelser ikraft gällande certifikat för de som tjänstgör på fartyg där det finns krav om sjöfartsskydd (ISPS).

Utöver det tidigare kravet om certifikat som skyddsansvarig ombord (SSO) är det numer även krav på certifikat gällande sjöfartsskydd för övrig personal ombord i berörda fartyg.

För ytterligare information, se dokumentet Nya krav på sjöfartsskyddscertifikat.

Det här är ett nytt certifikat i och med STCW-Manila.

Certifikatet erhålls mot bakgrund av godkänd utbildning eller enligt övergångsbestämmelse i förordning (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal.

Utbildningens innehåll har inte ändrats.

Certifikatet har en giltighet på fem år, vilket innebär att du (precis som tidigare) måste genomgå en ny godkänd kurs om din utbildning är äldre än 5 år.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!