Specialbehörigheterna för  krishantering kan förnyas om sökanden kan uppvisa tre månaders tjänstgöring i en befattning där specialbehörigheten krävts. Utbildningsinnehållet är oförändrat.