Specialbehörigheter

Här finns information om hur en specialbehörighet som är utfärdad enligt tidigare gällande författning förnyas i enlighet med STCW Manila. Det är vad som krävs för att få tjänstgöra efter 31 december 2016.

Läs mer om behörigheter, specialbehörigheter och certifikat på Behörighetsguiden.

Klicka på den specialbehörighet du är intresserad av

När det gäller ROC och GOC har innehållet i utbildningarna inte ändrats enligt STCW Manila. Specialbehörigheterna för ROC och GOC kan förnyas med tolv månader sjötid de senaste fem åren eller med tre månaders tjänstgöring under giltighetstidens sista sex månader. Tjänstgöringen ska vara genomförd i en befattning där den aktuella behörigheten krävts.

Specialbehörigheterna för tjänstgöring på tankfartyg har genomgått en omfattande förändring. Genom revisionen för STCW Manila finns det inte längre utrymme för olika specialbehörigheter för däcks- och maskinbefäl. Man kan inte heller erhålla en behörighet för både olje- och kemikalielasthantering.

En sjöman som vill erhålla en ny specialbehörighet för olje-, kemikalie- eller gaslasthantering i enlighet med STCW Manila behöver:

  • certifikat för olje-, kemikalie- eller gaslasthantering
  • kursintyg om genomgången godkänd utbildning
  • en brandskyddsutbildning som inte är äldre än fem år
  • minst tre månaders tjänstgöring på den fartygstyp specialbehörigheten avses bli gällande för.

Kravet vid förnyelse har ändrats från 12 till tre månaders tjänstgöring, där tjänstgöringen ska ha omfattat lasthantering med den last specialbehörigheten avses bli gällande för.

Specialbehörigheterna för farligt gods kan förnyas om sökanden kan uppvisa tre månaders tjänstgöring i en befattning där specialbehörigheten krävts. Utbildningsinnehållet för denna specialbehörighet är oförändrat.

Specialbehörigheterna för  krishantering kan förnyas om sökanden kan uppvisa tre månaders tjänstgöring i en befattning där specialbehörigheten krävts. Utbildningsinnehållet är oförändrat.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!