Det finns två sätt att erhålla behörighet som vaktgående maskinpersonal i enlighet med STCW Manila. Antigen har sjömannen den tjänstgöringsbakgrund som krävs eller så kan behörigheten erhållas genom utbildning.

Tjänstgöring som ger behörigheten vaktgående maskinpersonal

För att erhålla en behörighet som vaktgående maskinpersonal i enlighet med STCW Manila ska sjömannen ha minst sex månaders maskintjänstgöring. Denna tjänstgöring ska ha bestått i arbetsuppgifter som uteslutande har genomförts i maskinrumsavdelningen. Tjänstgöringen ska även ha övervakats av en handledare som för uppgiften har relevanta och nödvändiga kunskaper.

Utbilda dig till vaktgående maskinpersonal

Behörigheten som vaktgående maskinpersonal kan även erhållas genom att genomföra en treårig gymnasial utbildning med inriktning mot sjöfart som är godkänd av Transportstyrelsen. Sjömannen måste ha minst godkänt resultat i kurserna maskintjänst 1, el- och verkstadsteknik och grundläggande säkerhetsutbildning. Sjömannen ska även ha genomgått 60 dagars arbetsplatsförlagt lärande och 100 timmars lärarledd undervisning på övningsfartyg.