Detta är i svenska sammanhang en ny behörighet, den ska inte förknippas med den motormansbehörighet som funnits tidigare.

Det finns olika att få behörighet befaren maskinpersonal i enlighet med STCW Manila.

Tjänstgöring som ger behörigheten befaren maskinpersonal

För att erhålla en behörighet som befaren maskinpersonal i enlighet med STCW Manila ska sjömannen inneha behörighet som vaktgående maskinpersonal och efter detta ha minst 12 månaders maskintjänstgöring.

Utbilda dig till befaren maskinpersonal

Behörigheten kan även erhållas genom att genomföra en treårig gymnasial utbildning med inriktning mot sjöfart som är godkänd av Transportstyrelsen. Då behörigheten som vaktgående maskinpersonal har erhållits måste du ha minst godkänt resultat i kurserna maskintjänst 2, lasthantering och passagerarsäkerhet och säkerhet och miljö. Dessutom ska du ha minst sex månaders maskintjänstgöring som vaktgående maskinpersonal.

Konvertering till STCW-Manila

För behörigheterna matros och motorman krävs ett års tjänstgöring i relevant befattning under den senaste femårsperioden före den 1 januari 2012.

Om kraven för denna övergångsregel inte kan uppfyllas går det att söka ut behörigheterna mot bakgrund av kraven för en förstagångsbehörighet i enlighet med förordning (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal.