Utbildningens innehåll har inte ändrats.

Den som har ett giltigt certifikat i enlighet med tidigare gällande författning för snabba fartyg kan byta ut detta till ett certifikat i enlighet med STCW Manila efter ansökan hos Transportstyrelsen.

Den som har ett behörighetsbevis utfärdat på gult behörighetspapper måste byta ut det mot ett blått för att det ska vara giltigt efter den 31 december 2016.