Denna utbildning har inte ändrats i innehåll genom STCW-konventionen.

Certifikatet har en giltighet på fem år.

För att vara sjukvårdare ombord behöver du ett certifikat som är i enlighet med STCW Manila.

Om ditt certifikat är äldre än 5 år, eller är utfärdat på gult behörighetspapper, måste du genomgå en godkänd kurs och ansöka om ett nytt certifikat.