Det här är ett nytt certifikat i och med STCW-Manila.

Certifikatet erhålls mot bakgrund av godkänd utbildning eller enligt övergångsbestämmelse i förordning (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal.