Utbildningens innehåll har inte ändrats.

Certifikatet har en giltighet på fem år, vilket innebär att du (precis som tidigare) måste genomgå en ny godkänd kurs om din utbildning är äldre än 5 år.