Denna utbildning har inte ändrats.

Den som har ett giltigt certifikat i enlighet med tidigare gällande författning för grundläggande sjukvårdsutbildning eller behörighet som fartygsbefäl klass VII – Sjökapten samt maskinbefäl klass VII – Sjöingenjör kan söka ut ett certifikat i enlighet med STCW Manila hos Transportstyrelsen.

Om du har ett tidigare certifikat eller ett behörighetsbevis där detta certifikat ingått måste ett nytt certifikat utfärdas för att vara giltigt efter den 31 december 2016.