Utbildningens innehåll har ändrats.

Certifikatets giltighetstid har begränsats till fem år.

Om ditt certifikat är äldre än 5 år, eller är utfärdat på gult behörighetspapper måste du genomgå en godkänd fortbildningskurs och ansöka om ett nytt certifikat.

För att kunna gå en fortbildningskurs krävs tidigare certifikat alternativt påteckning på behörighetsbeviset (regel VI/1). Dessutom krävs minst tre månaders relevant sjötjänstgöring under de senaste fem åren.

För övriga krävs en ny genomgången grundkurs, inte äldre än fem år.