Det här är ett nytt certifikat i och med STCW-Manila.

För att erhålla detta certifikat krävs att du uppfyller kraven för ett förstagångscertifikat enligt förordning (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal.