Utbildningens innehåll har inte ändrats.

Certifikatets giltighetstid har begränsats till fem år.

Om ditt certifikat är äldre än 5 år, eller är utfärdat på gult behörighetspapper måste du genomgå en godkänd fortbildningskurs och ansöka om ett nytt certifikat.

För att kunna gå en fortbildningskurs krävs tidigare certifikat, alternativt behörighet som fartygsbefäl klass VII – Sjökapten samt maskinbefäl klass VII – Sjöingenjör. Dessutom krävs minst tre månaders relevant sjötjänstgöring under de senaste fem åren.

För övriga krävs en ny genomgången grundkurs, inte äldre än fem år