Ja, det måste registreras oavsett hur det används eller var i världen det används. Ett fartyg med en största längd överstigande 24.00 meter är registreringspliktigt om det ägs till hälften eller mer av en svensk medborgare eller ett svenskt bolag.

Läs mer om registrering av skepp.

Läs mer om registrering av båt.