En handling som sjöfartsregistret utfärdar på begäran och som visar att båten är svenskregistrerad. Den har både svensk och engelsk text.