Även om ett skepp redan har ett utländskt mätbrev så måste det mätas på nytt i Sverige.

Läs mer om skeppsmätning.