Ingivaren är den person som vi på sjöfartsregistret tar kontakt med om vi behöver fråga om något. Ingivaren är också den som vi meddelar vårt beslut i ett ärende till, som vi returnerar originalhandlingar till och som är fakturamottagare.